fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Keratinocyter, 1
   

Keratinocyter, keratinosyytit, keratinocytes

Stratum basale, som också kallas stratum germinativum (lat. germinativus = grodd), består att ett lager kubiska celler. Cellerna är fästa vid basalmembranen med hemidesmosomer och vid varandra med desmosomer. Cellerna i stratum basale innehåller rikligt med fria ribosomer, vilket gör att de blir basofila i histologiska snitt. Ribosomerna deltar huvudsakligen i syntesen av intermediära filament. I keratinocyter har dessa filament ett eget namn - tonofilament.

I stratum spinosum fortsätter syntesen av tonofilament och de bildar nu knippen, som är synliga med ljusmikroskop. Dessa knippen kallas tonofibriller. Då tonofibrillerna ökar blir cellerna allt mer eosinofila. I stratum spinosums övre lager startar syntesen av keratohyalinkorn och membranbundna lamellkorn.

Utmärkande för stratum granulosum är den stora mängden keratohyalin- och lamellkorn. Lamellkornen innehåller glykolipider och när dessa korn avges från cellerna fylls det intercellulära utrymmet med fett och på så sätt bildas en vattentät barriär. Keratohyalinkornen förenas med tonofibrillerna och bildar tillsammans keratin.

Stratum corneum består av keratiniserade, döda celler. Då cellerna i stratum granulosum övergår till stratum corneum förstörs deras kärnor och andra cellorganeller medan cellmembranerna blir tjockare. Cellerna i stratum corneum är platta och bildar många lager. De yttersta cellerna flagar så småningom av. 

 

 
 
Accessibility Feedback