fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Azanfärgning

 
Längdsnitt av tunntarm från råtta. I Azanfärgning (Mallory-Heidenhain) färgas kollagen- och retikelfibrer klart blå och  kärnorna blir klart röda. (Humason 1972, sid 177).
Me long = muscularis externa, longitudinellt lager
Me cirk = muscularis externa, cirkulärt lager
Sm = submucosa med blåfärgade kollagenfibrer
Mm = muscularis mucosa
Lk = Lieberkühns krypta
Lp = lamina propria med blåfärgade kollagenfibrer
e = cylindriskt epitel med röda kärnor
b = bägarceller syns som tomma bollar
G = myenteric nervplexus
B = blodkärl i submucosa

 
 
Accessibility Feedback