fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Cylindriskt epitel, lieriöepiteeli, columnar epithelium

I epitel, som avger slem (mucin), finns ofta s.k. bägarceller (pikarisoluja goblet cells).
En bägarcell liknar en vinbägare på hög fot. Slemmets uppgift är att fånga upp orenheter och främmande partiklar. Bilden visar epitelet i luftstrupen. Cilierna (pil) i detta epitel för de partiklar, som fastat i slemmet från bägarcellerna, upp till svalget.

Mucin är molekyler som består av stora mängder långa kolhydratkedjor, som är kopplade till äggviteämnen med kovalenta bindningar. På grund av att mucinerna är kolhydrater fixeras de dåligt vid rutinfärgningar, där man använder aldehyder som fixeringsmedel. Inte ens med den vanliga hematoxylin-eosin (H&E) färgningen får man sockergrupperna färgande, utan de framstår som ljusa områden. För att påvisa socker bör man använda t.ex. PAS-färgning (PAS, perjodsyra-Schiff-reaktion).

Exempel på välfärgade bägarceller finns i avsnittet om mikroteknik samt i den stora bilden.


 
Tvärsnitt av tunntarm från råtta. I denna Alcian blue/Alcian yellow färgning har de sura mucopolysackariderna i bägarcellerna färgats blå-gröna. Här ser man tvärsnitt av Lieberkühns kryptor med cylindriskt epitel. (Humason, 1972, sid 317).

Lk = Lieberkühns krypta
Lp = lamina propria
b = blågröna bägarceller
e = cylindriska epitelceller

 

 
 
Accessibility Feedback