fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Benceller
klass 1

sivusto123
Benceller
   
sivusto123
Alla typer av benceller
   

Benceller, luusolut, cells in bone

Fyra olika celltyper förekommer i benvävnad: osteoblaster, osteocyter, osteoklaster och osteogena celler på benets yta.
Osteoblasterna bildar benets intercellulärsubstans eller matrix och sköter dess mineralisering. Osteoblasterna kan övergå till osteogena ytceller, som ligger i vila men som torde deltaga i regleringen av benets ämnesomsättning. En del av osteoblasterna "drunknar" i det matrix som de själva syntetiserat och kallas härefter osteocyter.
Osteocyterna står i kontakt med varandra via utskott som löper genom tunna kanaler (canaliculi). Osteoklasterna är stora celler med många kärnor. De har hand om nedbrytningen av bensub-stans eller resorptionen. I ett friskt ben råder jämvikt mellan nedbrytning och nybildning av ben.

 

Den schematiska bilden visar olika celltyper i ben samt deras stamceller.
Ostoblasterna (Ob) utvecklas från mesenkymala stamceller (Mes). Först bildas preosteoblaster (Pb) och sedan osteoblaster.
Osteoblasterna kan övergå till ytceller (P) eller till osteocyter (Os).
Osteoklaster (Ok) och makrofager (M) bildas ur samma stamcell i samband med blodbildningen. Utvecklingskedjan utgår från monocytlinjens stamcell (Mk) mot preosteoklast (Pk) eller makrofag och till slut osteoklast. Bilden visar ombyggnad eller remodellering av ben.
Osteoklasterna bryter ner ben, makrofagerna putsar benets yta och osteoblasterna syntetiserar ny bensubstans. På detta sätt ersätts gammalt ben av nybildat ben.

 
 
Accessibility Feedback