not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Aktinfilamentens ändor

Konfokalmikroskopisk bild av en muskelfiberända.
Beta-aktinet, som lyser grönt, har fingerlika utskott som löper in mellan kollagenfibrerna i senan.

 

 

 
 
Accessibility Feedback