not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
TS av perifer nerv
   
sivusto123
TS av nerv
   
sivusto123
TS av nerv
   

TS av nerv

Tvärsnitt av nerv från katt. H&E, × 400

 

 

 

Vid denna stora förstoring kan man urskilja myelinskidan (M), som färgats mörk.
Axonen (A) är ljusfärgad. Endoneurium (En) bindväv omger de enskilda axonerna.
Bilden visar dessutom några icke-myeliniserade axoner (små pilar), som ligger i små grupper.

(Sami Purmonen, TaY)

 

 

En = endoneurium

 

A = axon

M = myelinskida

Pil = icke-myeliniserade axoner

 

 
 
Accessibility Feedback