fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Rotspets
   
sivusto123
Rotspets i tvärsnitt, 2-hjärtbladsväxt
   
sivusto123
Centralcylinder, 2-hjärtbladsväxt
   
sivusto123
Tvärsnitt av rot, 1-hjärtblandsväxt
   
sivusto123
Bildning av rotutskott
   

Rot, juuri, root

Rötternas uppgift är att fästa växten vid underlaget samt att suga upp vatten och näring.
Rotmössan, som består av parenkymala celler, hjälper roten att tränga sig mellan partiklarna i jorden.
Meristemvävnaden i rotspetsen innehåller aktivt delande celler.
Celldelningszonen omfattar meristemvävnaden i rotspetsen och det meristem som utvecklas härifrån. Från denna vävnad rekryteras celler för rotens längdtillväxt och för rotmössan.
I  sträckningszonen växer cellerna på längden men de delar sig inte i denna zon.
Epidermis är vanligen enskiktat. Rothåren utgår från epidermiscellerna och tack vare dem förstoras den vatten- och näringsabsorberande ytan.
Mitt i roten finns en centralcylinder, som innehåller rotens ledingssträngar.
Cortex ligger mellan epidermis och centralcylindern. Det är fråga om en parenkymal vävnad.
Endodermet ligger innerst i roten och fungerar som gräns mellan cortex och centralcylindern.
Pericykeln är det yttresta skiktet i centralcylindern. Cellerna i pericykeln kan börja dela sig vid behov och utvecklas till meristematisk vävnad och bilda nya rotgrenar.

 

 
 
Accessibility Feedback