not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Magmunnen, 1, 2
   
sivusto123
Magmun, 3
   
sivusto123
Nedre magmunnen, 5
   
sivusto123
Nedre magmunnen, 6
   

Mage, mahan runko, corpus ventriculi (gastricum)

Ljusmikroskopisk bild av mage (corpus gastricum) från kanin. Milligans bindvävsfärgning.

vit stjärna = muscularis externa
svart stjärna = blodkärl i mucosan
pil = gastric pit (grop där magkörtel utmynnar)
pilspets = magkörtel

 
 
Accessibility Feedback