not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Brässen, översikt
   
sivusto123
Brässen, 1
   
sivusto123
Brässen 2
   

Brässen, kateenkorva, thymus


Detaljbild av brässen från råtta. H&E.
T = bindvävstrabekel (trabecula)
stjärna = bark (cortex), som består av mycket tätt packade T-lymfocyter
pil = märg (medulla), som är mindre celltät
  

 
 
Accessibility Feedback