fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Njure, munuainen, kidney, ren

Njurarna är pariga organ belägna i bukens övre del, mellan bukhinnan och bukväggen, på båda sidor om ryggraden, dvs. de ligger retroperitonealt i ett avgränsat område, njurlogerna, intill bakre bukväggen. Njurarna är mörkbruna och bönformade och omges av fett. De är 8-12 cm långa, 5-6 cm breda och ca 3 cm tjocka.
På njurens snittyta ser man med blotta ögat njurens bark, cortex renis, och njurens märg, medulla renis, samt njurens lober. Märgen indelas i 10-12 njurpyramider. Spetsen på varje pyramid är avrundad och kallas papilla renalis. Papillerna vetter in mot njurbäckenet. Varje papill omsluts av en bägarformad eller rörformad utvidgning av njurbäckenet, som kallas calyx renalis. Pyramiden och dess motsvarande del i barken kallas njurlob, lobi renalis. Via många små porer på papillens yta, area cribrosa, sipprar urinen ut i njurbäckenet och förs vidare via urinledaren till urinblåsa.
 
I varje njure finns ca 1 miljon små urinproducerande enheter (nefron). Varje nefron består av ett kapillärnystan (glomerulus) och ett rörsystem. Glomerulus ligger i njurbarken och syns i histologiska snitt som mörkare enheter. De områden som ligger mellan njurpyramiderna kallas columna renalis. I dem löper blodkärlen till och från njurpyramiderna.
Njurarnas stora blodkärl är:
1. arteria renalis
2. vena renalisÖversikt av njure från människa. Silverfärgning.
C = cortex (bark)
M = medulla (märg)
p = pyramid
av = arteria & vena arcuata
ca = calyces renalis
V = två njurvener
A = artär
Cap = bindvävskapsel

 

 

 
 
Accessibility Feedback