fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lillhjärnan, 1, 2
   
sivusto123
Översikt av lilla hjärnan
   
sivusto123
Lillhjärnan, 3
   
sivusto123
Lillhjärnan, 4
   

Lillhjärnan, pikku aivot, cerebellum

Lillhjärnan består av två hemisfärer sammanbundna av en mellanliggande lob (vermis).
Ytan är starkt veckad.  


Översikt av lillhjärna. Bielschowskys färgning.
I denna bild syns lillhjärnans trädlika struktur. Den vita substansen förgrenar sig tydligt.

WM = vit substans
Gr = granulärt lager
Mol = molekylärt lager
Pia = pia mater

Barken (grå substans) är ca 1 mm tjock. Innanför barken finns vit substans (medulla) samt i märgen liggande ansamlingar av nervceller, lillhjärnans kärnor.
Lillhjärnans bark består av tre lager från ytan inåt:
1. molekylärt lager,
2. Purkinjecellslager,
3. korncellslager.

Ljusmikroskopisk bild av lillhjärnan från råtta. Milligans bindvävsfärgning.

svart stjärna = molekylärt lager
vit stjärna = medulla, vit substans
G = korncellslager (granulosa celler)
Purkinjecellerna syns som en rad stora celler mellan det molekylära lagret och korncellslagret.

 

 
 
Accessibility Feedback