not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Mjätle, översikt
   
sivusto123
Mjälte, 1
   
sivusto123
Mjälte, 2
   
sivusto123
Mjälte, 3
   
sivusto123
Mjälte, 4
   

Mjälte, perna, spleen, lien


Mjälte från hund. H&E.
Bilden visar vit pulpa (VP) som är rik på lymfocyter (Lc).  En central artär (A) syns i den vita pulpan. I den vita pulpan sker nybildning av lymfocyter.
Den röda pulpan (RP) omger den vita pulpan. I den röda pulpan finns stora venösa sinusioder, i vilka blodet flyter långsamt mot hilusområdet. I den röda pulpan filtreras blodet. Retikelceller och makrofager förekomer rikligt i den röda pulpan.

 
 
Accessibility Feedback