fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Brosk
klass 2

sivusto123
Brosk
   

Brosk, rusto, cartilage

Broskets finstruktur är av avgörande betydelse för broskets egenskaper. Detta är speciellt tydligt i ledbrosk, som innehåller stora mängden typ II kollagenfibrer. Vid ytan ligger dessa fibrer parallellt med ytan. Längre in böjer de sig inåt och blir lodräta.Bilden till vänster visar schematiskt hur ledbrosk är uppbyggt. Den röda färgen visar halten aggrecan.
Bilden till höger är tagen med ett polarisationsmikroskop, med vilket man får fram kollagenfibrernas organisation.


 

 
 
Accessibility Feedback