fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Folliklar från katt, 3
   
sivusto123
Ovarium, översikt
   
sivusto123
Folliklar, 1
   
sivusto123
Folliklar, 2
   

Folliklar, munarakkulat, follicles

I ovariets bark, under tunica albuginea, finns follikler i olika utvecklingsstadium. I en follikel finns den mognande äggcellen (oocyten) samt granulosa- och thecaceller.

Primordialfolliklarna ligger ytterst i barkskiktet. Det första stadiet i den mognande follikeln kallas primär follikel. Under sin utveckling sjunker den primära follikeln inåt mot märgen. Oocyten i den primära follikeln växer och granulosacellerna bildar follikelvätska, vilket skjuter dem isär. En hålighet ett s.k. antrum bildas. Detta skede i follikelutvecklingen kallas sekundär follikel.

Follikeln utvecklas vidare och som färdig mogen follikel kallas den Graafs follikel. I denna follikel är oocyten mogen för ovulation (ägglossning). En mogen follikel är ca 10 mm i diameter och den syns som en upphöjning på ovariets yta. Just innan ägglossningen minskar blodflödet runt follikeln. Follikeln brister och oocyten frigörs och fångas upp av äggledaren. Det utvecklas flera follikler samtidigt. Vanligen mognar endast en follikel. De andra folliklarna degenererar  (follicular atresia).

 
 
Accessibility Feedback