fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Översikt av tjocktarm
   

Tjocktarm, paksusuoli, large intestine, intestinum crassum

Tjocktarmen är grövre än tunntarmen och ca 1.3 - 1,5 m lång hos människan. Tjocktarmens huvuduppgift är att ur tarminnehållet absobera vatten, natrium, vitaminer och mineraler samt att föra ut det resterande materialet.

Däggdjurens tjocktarm indelas i sex avsnitt:
1. caecum = blindtarmen
2.
 colon ascendens = den uppstigande delen
3. colon transversum = den tvärsgående delen
4. colon descendens = den nedstigande delen
5. colon sigmoideum = (uppkallad efter den grekiska bokstaven sigma)
6. rectum = ändtarm

Appendix vermiformis = det maskformiga bihanget, ligger längst ner i caecum och innehåller huvudsakligen lymfatisk vävnad.

Tjocktarmens vägg är uppbyggd enligt samma princip som tunntarmens dvs. mucosa, submucosa, muscularis externa och serosa. Mucosan (slemhinnan, limakalvo, rosa) saknar villi men har rikligt med Lieberkühns kryptor.
I ytepitelet och Lieberkühns kryptor förekommer fyra typer av celler:
1. cylindriska ytepitelceller
2. bägarceller, som avger slem
3. stamceller i kryptornas botten
4. enteroendokrina celler, som avger hormoner

De cylindriska ytcellerna har mikrovilli på sin apikala yta. En s.k. brush border bildas. I lamina propria och submucosan förekommer lymfatisk vävnad (imukeränen, gul). De längsgående glatta musklerna i muscularis externa bildar tre knippen (taeniae coli). Taeniaerna är lite kortare än resten av tarmen, vilket gör att tjocktarmen blir lite rynkig. I serosan förekommer små fettfyllda påsar (appendix epiploica).
Bildtext på svenska
soulilieve = tarmkäx
herakalvo = bukhinna
ulomp pit lihask = längsgående muskler i muscularis externa
sis reng lihask = cirkulära muskler i muscularis externa
limakalvalais = submucosa
limakalvo = mucosa
    -" - lihask = muscularis mucosa
-"- tukik = lamina propria
Lieberkühns krypta
imukeränen = lymffollikel

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback