fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Epitel polku Kontakter mellan celler,
klass 1

sivusto123
Cell-celladhesion
   

kontakter mellan celler, soluliitokset

Många av cellmembranens strukturer deltar i bildningen av cellkontakter. Kontakter mellan celler förekommer i de flesta vävnader men de är speciellt vanliga i epitelvävnad. Epitelceller fäster sig tätt vid varandra och det krävs förhållandevis stora mekaniska krafter att skilja dem åt.
Epitel, som utsätts för starkt tryck och töjning (t.ex. hud), kännetecknas av täta cellkontakter. Glykoproteiner  (cadheriner), som tränger igenom cellmembranen, är viktiga för cellkontakterna. Cadherin (c = cell; lat. adhaerere = fästa vid). Kalciumjoner behövs för bindning av cadherin.
I cellodlingar används kalcium chelat för att lösgöra cellerna från skålens botten.

Speciella cellkontakter finns framförallt i epitelvävnaderna. Fyra olika typer av cellkontakter finns:
1. tight junction
2. bältdesmosom
3. desmosom
4. gap junction

 Dessutom förekommer halvdesmosomer, som fäster epitelcellerna vid basalmembranen.
 
 

 
 
Accessibility Feedback