not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Aktiv osteoklast, aktiivinen ostoklast


Bilden visar aktiva osteoklaster (oc), som håller på att nedbryta benvävnad.
Benvävnaden är turkosblå. Till vänster syns benmärg med stora fettceller.
Masson-Goldner trikrom färgning.

 


 

 
 
Accessibility Feedback