not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Benceller H&E


Ben. H&E.

B = rad med osteoblaster längs en bentrabekel i filtben. Inne i trabekeln syns osteocyter som små mörka prickar. Runt bentrabekeln finns röd benmärg.
K = osteoklast

 


 
 
Accessibility Feedback