fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Äggledare, 1
   
sivusto123
Äggledarna, 2
   
sivusto123
Äggledare, 3
   

Äggledare munajohdin, oviduct, uterine tubes, Fallopian tubes

De pariga äggledarna startar från varsitt ovarium och för mot livmodern. Äggledarna för ägget från ovariet till livmodern. I dem sker dessutom befruktningen och zygotens första delningar.
Äggledarna indelas i fyra delar:
1) infundibulum med sina franslika utskott (fimbriae), som fångar upp ägget vid ovariet
2) ampulla, som är den längsta delen
3) isthmus, som är ett smalt parti nära livmodern 
4) pars uterina, som går igenom livmoderväggen.
Slemhinnan (mucosa) är starkt veckad och täcks av ett enskiktat cylidrinskt epitel. En del av epitelcellerna är försedda med cilier, andra avsöndrar en vätska, som ger ägget näring. Ciliernas rörelser och muskelkontraktioner i oviduktväggen underlättar äggets väg längs ovidukten. Ytterst omges äggledarna av en bindvävshinna (serosa).


Tvärsnitt av äggledare från en kvinna. H&E.
O = hålighet
L = slemhinna
SL = lager med glatt muskulatur
H = serosa

 
 
Accessibility Feedback