fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Motorisk ändplatta
   
sivusto123
Motorisk ändplatta
   
sivusto123
Motorisk ändplatta
   

Motorisk ändplatta

Mellan en muskelcell och dess motoriska axon finns en s.k. neuromuskulär synaps. Dessa speciella synapser är vanligtvis belägna ungefär mitt på de långa muskelcellerna. Skelettmuskulaturen innerveras vanligtvis av många motoriska nervceller. De enskilda motoriska nervcellernas axoner förgrenas och innerverar tiotals ända upp till hundratals muskelceller, beroende på behovet av kontroll. En motorisk nervcell med alla de tillhörande muskelfibrerna kallas en motorisk enhet. På detta specialiserade område förekommer många muskelcellkärnor.

 

Axonerna bildar motoriska ändplattor. I samband med en aktionspotential avges acetylcholin vid de motoriska ändplattorna. Acetylcholin åstadkommer depolarisering av muskelcellen och detta leder till kontraktion. 

 


 

 
 
Accessibility Feedback