not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Magmunnen, 1, 2
   
sivusto123
Magmun, 3
   
sivusto123
Mage, 4
   
sivusto123
Nedre magmunnen, 5
   

Nedre magmunnen

Ljusmikroskopisk bild av nedre magmunnen (pars pylorica ventriculi) från kanin. Milligans bindvävsfärgning)

MM = muscularis mucosae och glatta muskelfiber i lamina propria
pilspets = körtelbas i nedre magmunnens vägg. Dessa körtlar avsöndrar slem. De är mycket ljusa och kärnorna ligger tätt tryckta mot utsidan.

 
 
Accessibility Feedback