fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Hud polku Hudens nervändor
klass 1

Hudens nervändor, ihon hermopäätteet,

Huden är försedd med sensoriska receptorer av många olika slag. Vid specifika retningar ger de upphov till specifika nervimpulser. Det förekommer antigen som fria nervändor eller i form av specialiserade känselkroppar. De enklaste och vanligaste sinnesreceptorerna är de fria nervändorna, som saknar både myelinskida och Schwanns skida. De övriga nervändorna omges av bindvävskaplar. Bland dem finns Pacinis känselkropp, Meissners känselkropp och Krauses känselkropp.

1 = Meissners känselkropp
2 = Fria nervändor
3 = Pacinis känselkropp
A = Överhud
B = Läderhud
C = Underhud

 
 
Accessibility Feedback