fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Epitel polku Enskiktat epitel, allmänt
klass 3

Enskiktat epitel, yhdenkertaiset epiteelit, simple epithelium

Blodkärlens väggar bekläs av endotelceller, som ofta bildar en enhetlig vägg. Olika ämnen vandrar endast genom endotelet. Ibland förekommer emellertid små hål i endotelväggen, genom vilka ämnen lätt kan passera. I leverns och njurarnas blodkärl förekommer denna typ av hål. Dessa blodkärl har ett s.k. fenestrerat endotel (lat. fenestra = fönster).
Den schematiska bilden visar endotelväggen i njurkapillärer.   
 
 
Accessibility Feedback