not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Muskelcell, lihassolu, muscle cell

Ljusmikroskopisk bild av odlade muskelceller. De mörka punkterna på cellernas yta är kärnor.

 
 
Accessibility Feedback