not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Bentrabeckler, luutrabekkelit

Bilden visar indirekt förbening. Pilen visar en bentrabeckel. Runt trabecklerna finns benmärg.
Till höger brosk i epifysskivan. H&E.

 
 
Accessibility Feedback