not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Skelettmuskelceller, luurankolihastyypit

Skelettmuskelcellerna kan indelas i snabba och långsamma på grund av ATPas aktiviteten i det motoriska proteinet myosin. Om man inkuberar fryssnitt av skelettmuskler i buffert vid pH 4.3 kommer ATPas aktiviteten i de snabba muskelcellerna att inhiberas medan ATPas aktiviteten i de långsamma muskelcellerna bibehålls. Detta kan åskådliggöras med en histokemisk färgning av myosin APTas. De långsamma muskelcellerna färgas då mörkbruna.
Bilden visar mörkfärgade långsamma muskelceller mellan ofärgade snabba muskelceller.

 
 
Accessibility Feedback