not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Brosk polku Tradbrosk polku Bildning av kollagen
bild

Bildning av kollagen

Typ I och II kollagen är de dominerande kollagentyperna i kotmellanskivorna. De är lokaliserade på olika ställen.
Typ II kollagen mRNA förekommer främst under barn och ungdomen. Bilderna visar in situ hybridisering av typ I och II kollagen alfa1-kedjornas mRNA i en kotmellanskiva från en-månad gammal musunge.
Typ I mRNA färgas starkast längs benets yta och i utkanterna av annulus fibrosus.
Typ II mRNA förekommer till en del i epifysskivorna men starkast i annulus fibrosus inre delar. Nucleus pulposus innehåller vanligen mera typ II kollagen, men på grund av att den hos möss består av mycket mjukt och svårfixerbart material får man inte klart fram typ II RNA där. 


 
 
Accessibility Feedback