fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Dentin, dentiini, dentin

Dentin eller tandben är en mineraliserad vävnad, som bildar största delen av tanden.
Emaljen täcker kronans dentin medan cementen täcker rotens dentin. Dentin innehåller 70 % hydroxyapatit och är alltså hårdare än vanligt ben. Dentin saknar blodkärl och nerver. Dentin är en ovanlig form av benvävnad. I vanlig benvävnad förekommer celler (osteocyter och osteoblaster) inne i och på ytan på ytan av benstubstansen medan de dentinbildande odontoblasterna aldrig förekommer inne i dentinet. De bildar i stället ett enkelt skikt av cylindriska celler under dentinet, runt tandpulpan. Det finns alltså inga cellkroppar inne i dentinet, inga odontocyter!!!. Från odontoblasterna utgår långa apikala utlöpare, s.k. dentintubuler, genom hela dentinskiktet ända fram till gränsen mot emaljen. Via dessa dentintubuler underhåller odontoblasterna dentinet.
Dentin skiljer från emalj på två sätt:
1. dentinet är känsligt för smärta
2. dentinbildningen pågår hela livet.
Alldeles intill pulpans yta finns predentin, som är omineraliserat dentin. Predentin övergår i dentin i och med att dess I kollagenfibrer täcks av hydroxyapatitkristaller.I bilderna från tandens utveckling ser du många exempel på odontoblaster.

 
 
Accessibility Feedback