fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Axon
   

Axon, aksoni, axon

I nervcellerna finns vanligtvis endast en axon. Axonen utgår från en pyramidformad upphöjning på nervcellkroppen (eng. axon hillock). På detta ställe finns ingen Nisslsubstans. Axonen för impulsen vidare ut mot en annan cell. - en målcell. Axonen kan avge smala grenar, s.k. kollateraler, i rät vinkel från huvudstammen. Kollateraler förekommer främst inom det centrala nervsystemet (CNS). I ändan av axonen finns ändförgreningar s.k. telodendron (grek. dendron = träd). 


 

 
 
Accessibility Feedback