fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Ändtarm
   
sivusto123
Ändtarm 2
   

Ändtsarm, peräsuoli, rectum

Ändtarmen (intestinum rectum) är ca 10 cm lång. Den öppnar sig i analöppningen (anus). Ändtarmen fungerar som ett lager för avföring. Där absorberas vatten och salter. Ändtarmen börjar vid  colon sigmoideum och består av en övre del (rectum proper), analkanalen och analöppningen. Ändtarmens slemhinna är tjock och körtlarna är djupare (0,7 mm) än i tunntarmen. Dessa körtlar innehåller främst slemavgivande bägarceller.

 

Ändtarmen övergår i analkanalen, vars övre del liknar ändtarmen med slemhinnekörtlar och enstaka lymfnoder. I slemhinnan ses typiska längsgående veck med hålrum, i vilka  slemkörtlarna utnynnar. I själva analöppningen finns stora apokrina körtlar. Ändtarmens epitel övergår gradvis från cylindriskt i den övre delen, via flerskiktat cylindriskt och vidare till flerskiktat skivepitel. Analkanalen har två kraftiga slutmuskler:
1.  m. sphincter ani internus (den inre analslutmuskeln) bestående av glatt muskulatur
2. m. sphincter ani externus (den yttre analslutmuskeln) bestående av tvärstrimmig muskulatur. Den sistnämnda muskeln är viljestyrd.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback