fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Ependymet, ependyymi, ependyma

Ependymcellerna är neuroepiteliala celler. De liknar kubiska eller cylindriska epitelceller. Ependymceller beklär hjärnans hålrum (ventrikler) och ryggmärgskanalen. Det finns ingen basalmembran under ependymcellerna utan de är fästade direkt vid de underliggande astrocyterna. På den yta som vätter in mot håligheterna finns mikrovilli och cilier, som är viktiga för hjärn- och ryggmärgsvätskans cirkulation. Nya rön antyder att ependymcellerna eventuellt utgör stamceller för CNS.

 

 

 
 
Accessibility Feedback