fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Livmoder, 3
   

Livmoder, kohtu, uterus

Kvinnans livmoder är päronformad och ligger mellan urinblåsan och ändtarmen (rectum).
Den indelas i två delar:
1. den övre, större livmoderkroppen (corpus uteri
2. den nedre cylindriska livmoderhalsen (cervix uteri).
Livmoderhalsen tränger in i slidan (vagina) genom livmodermunnen (portio vaginalis). Livmodern står i kontakt med de två äggledarna och slidan.

På yttre sidan omges livmodern av en bindvävshinna, som kallas perimetrium.
Under perimetrium ligger den tjocka muskelväggen (myometrium), som består av glatta muskler. Under graviditeten växer detta muskellager kraftigt och här förekommer våra största glatta muskler. Livmoderns insida bekläs av en slemhinna (endometrium). Endometriet genomgår cykliska förändringar hos den könsmogna kvinnan. Endometriets yta bekläs av ett enskiktat kubiskt epitel, med både slemavsöndrande celler och cilieförsedda celler. Från epitelet utgår tubformade körtlar (glands uteri) in i den underliggande bindväven.
Endometriet indelas i:
1. stratum basale, som inte förändras och inte lossnar under mentruationscykeln 
2. stratum functionale, som genomgår cykliska förändringar.
Stratum functionale lossnar vid mentruationen. I livmodermunnen blir ytepitelet flerskiktat.
Livmoderslemhinna från kvinna. H&E.

Epitelet bildar en tubformad livmoderkörtel.
E = epitel. Cilier syns här och där.
S = bindväv med många rödfärgade blodkärl
R = livmoderkörtel

 
 
Accessibility Feedback