fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Hypofys, framlob, 2
   
sivusto123
Hypofys, mellanlob, 1
   

Adenohypofysen

I adenohypofysen, pars distalis,  påträffas fem olika celltyper, som var och en producerar sitt eget hormon.

  • Somatotroperna producerar tillväxthormon (GH) och utgör ungefär 50% av framlobens celler. Somatotroperna är medelstora och ovala celler med en central kärna. I cytoplasmat förekommer eosinofila vesikler. GHRH (growth hormone-releasing hormone) från hypothalamus och somatostatin reglerar avgivningen av tillväxthormon från somatotroperna.

  • Laktotroperna producerar prolaktin. De utgör mindre än en femtedel av framlobens celler. Det är fråga om stora polygonala celler med acidofila vesikler i cytoplasmat. Efter att prolaktinet avgivits är cytoplasmat färglöst. Under graviditeten och amningen växer laktotroperna så mycket att hela hypofysens storlek påverkas.

  • Kortikotroperna producerar kortikotropin och de utgör mindre än en femtedel av framlobens celler. De polygonala, medelstora cellerna är basofila. Förstadierna till kortikotropin reagerar starkt med PAS (periodic acid-Schiff reaction).  

  • Gonadotroperna producerar FSH- och LH-hormoner och utgör ca 10 % av framlobens celler. Cellerna är små och ovala. De färgas starkt med basiska färger och PAS. GnRH (gonadotropin-releasing hormone) från Hypothalamus reglerar produktionen av FSH och LH. 

  • Tyreotroperna producerar tyreotropin och utgör ca 5 % av cellerna i framloben. Dessa celler är stora och polygonala. Deras cytoplasma färgas med basiska färgämnen och PAS. TRH (thyrotropin-releasing hormone) från Hypothalamus reglerar produktionen av tyreotropin samt dessutom prolaktin från laktotroperna.

Pars intermedia (mellanloben) ligger mellan framloben och bakloben. Den består av hålrum omgivna av ett tunt lager celler. Man känner inte till deras betydelse hos människan. I andra arter påträffas basofila celler som producerar MSH, som stimulerar bildningen av melanin i melanocyterna.  

Pars tuberalis (trattloben) bildar en krage runt infundibulärstjälken. I trattloben löper många blodkärl från Hypothalamus. Blodkärlen omges av trattlobens celler och om man färgar dem med immunocytokemiska metoder så reagerar de med antikroppar mot ACTH, FSH och LH. 

 
 
Accessibility Feedback