fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikroteknik polku Färgningsmetoder polku Alcian blue-Alcian yellow
klass 2

Alcian blue-Alcian yellow

 
Tvärsnitt av tunntarm från råtta. I denna Alcian blue/Alcian yellow färgning har de sura mucopolysackariderna i bägarcellerna färgats blå-gröna. (Humason, 1972, sid 317).

Lp = lamina propria
b = bägarceller

 
 
Accessibility Feedback