fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Kubiskt epitel, kuutioepiteeli, cuboidal epithelium

Transporten av ämnen genom cellmembranen kan vara antingen passiv eller aktiv.
Passiv transport kräver ingen energi av cellen, utan sker med hjälp av diffusion eller osmos,
från en högre koncentration till en lägre.

Aktiv transport sker i den motsatta riktningen från en lägre koncentration till en högre. Detta betyder att ämnen anrikas och det kräver molekylpumpar. Dessa pumpar använder antingen energi direkt från ATP eller med hjälp av Na/K-ATPas, som åstadkommer koncentrations-skillander i Na- och K-jonerna mellan cellens in- och utsida. 

Epitelcellerna är typiska exempel på celler med selektiv transport. Epitelcellerna i magsäcken, tunntarmen och njurarnas kanalsystem hör till våra effektivaste celler.

 
 
Accessibility Feedback