fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Magmunnen, 1, 2
   
sivusto123
Magmun, 3
   
sivusto123
Mage, 4
   
sivusto123
Nedre magmunnen, 5
   
sivusto123
Nedre magmunnen, 6
   

Mage, maha, stomach, ventriculus

Ljusmikroskopisk bild av övergången mellan matstrupe och magsäck (Milligans bindvävsfärgning).

stjärna = flerskiktat epitel i matstrupen
pil = lamina propria
pilspets = körtlar i magens slemhinna

 

 

 
 
Accessibility Feedback