fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Multipolär neuron
   
sivusto123
Multipolär neuron
   

Multipolär neuron

Största delen av neuronerna är multipolära. I en multipolär neuron finns en axon och många dendriter. Multipolära neuroner delas in i två kategorier:

 1. Golgi I-typ: en lång axon, många dendriter
  • axonen når utanför hjärnans grå substans
  • det perifera nervsystemets långa nervbanor
  • bl.a. motoriska neuroner
 2. Golgi II-typ: en kort axon, många dendriter
  • axonen når inte utanför hjärnans grå substans
  • i stora och lilla hjärnan, samt i retinan

   Översätt bildtext: dendrit; soma; axon
 
 
Accessibility Feedback