not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Tungkörtlar, 2
   

Tungkörtlar, kielirauhasetSnitt från tunga från människa. H&E.
M = tvärstrimmig muskulatur med tydliga kärnor
Sk = serösa körtlar, som avger vattenhaltig saliv
Mk = mukösa körtlar, som avger slemmig saliv

 

 
 
Accessibility Feedback