fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Gallblåsa, 2
   
sivusto123
Gallblåsa, 3
   

Gallblåsa, sappirakko, gall bladder, vesica fellea

Gallblåsan är en päronformad påse, som har en mycket muskulös vägg. I gallblåsan koncentreras och lagras gallan som produceras i levern. Människans gallblåsa rymmer ca 100 ml.

Gallblåsans vägg har följande lager:
1. mucosa = slemhinna, som är starkt veckad och täckt av ett enkelt cylindriskt epitel med tubulalveolära slemavgivande körtlar
2. lamina propria bindväv
3. ett tjockt lager glatta muskler
4. ett bindvävsskikt utanför musklerna
5. serosa 


Översikt av gallblåsa från människa. H&E.
M = mucosa
ME = muscularis externa
A = adventitia med fettväv
b = blodkärl

 
 
Accessibility Feedback