fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hematoxylin-eosinTvärsnitt av tunntarm från hund. I Hematoxylin-eosin (H&E) färgning är kärnorna blå-svarta medan cytoplasmat är rosafärgat. I detta preparat syns de avlånga kärnorna i det cirkulära muskelskiktet tydligt. (Humason, 1972, sid 159)
S = serosa
Me long = muscularis externa, longitudinellt lager
Me cirk   = muscularis externa, cirkulärt lager
Sm = submucosa med bindväv
v = ven i submucosan
Lk = Lieberkühns krypta
Lp = lamina propria bindväv
e = cylindriskt epitel
L = lumen
V = tarmludd = villi

 

 
 
Accessibility Feedback