fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Epitel polku Flerskiktat epitel polku Flerskiktat skivepitel
klass 1

sivusto123
Flerskiktat skivepitel
   

Flerskiktat skivepitel, kerrostunut levyepiteeli, stratified squamous epithelium

I flerskiktat skivepitel förekommer flere lager celler på varandra. De celler, som ligger underst är kubiska, de som ligger närmare ytan är platta. Cellerna i det understa lagret, basalcellerna, har förmåga att dela sig mitotiskt och de vandrar upp mot ytan. På så sätt ersätts celler, som slits bort från ytan. Basalcellerna ligger närmast blodkärlen i den underliggande bindväven. De har därför god tillgång till syre och näring, vilket är av avgörande betydelse för den mitotiska delningen. Flerskiktat skivepitel förekommer på alla våta ytor, som är utsatta för starkt slitage såsom munhålan, svalget, matstrupen, vaginan och ändtarmen. Huden täcks också av flerskiktat skivepitel men i detta fall är det yttersta skiktet keratiniserat.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback