fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Tandens utveckling
   
sivusto123
Tandlist i grisembryo, 2
   
sivusto123
Tandanlag, 5
   
sivusto123
Tandanlag, klockstadium, 2
   
sivusto123
Översikt av huvud i grisembryo, tandlist, 1
   
sivusto123
Tandanlag, klockstadium 1
   
sivusto123
Tandanlag, 3
   
sivusto123
Tandanlag, 4
   

Tandens utveckling

Ektodermet och mesodermet bildar tillsammans tänderna. Emaljen bildas ur ektodermet. Dentinet, pulpan, tandcementen och periodontalligamenten bildas ur mesodermet. Vid omkring 5.-6. fosterveckan bildas en hästskoformad epitelial tandlist, (lat. dental lamina). Epitelet i tandlisten buktar inåt mot bindväven och bildar tandpapiller, (lat. dental papilla). Man talar om mösstadiet. Efter mösstadiet följer klockstadiet, då tandens krona bildas. Ameloblaster, som differentieras utgående från klockans epitelceller, blir höga och cylindriska och de börjar syntetisera emaljens matrix. I bindväven under klockan differentieras cellerna till odontoblaster, som börjar syntetisera dentinets matrix.

Översikt av tand.  H&E
C = krona
R = rot
E = emalj
D = dentin
P = tandpulpa
B = käkben
ME = flerskiktat munepitel

 
 
Accessibility Feedback