fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikroteknik
klass 1

sivusto123
Framställning av preparat
   

Mikroteknik, näytteenvalmistus

Både ljusmikroskopi (LM) och elektronmikroskopi (EM) fordrar att strålar passerar genom preparatet. Endast ett fåtal objekt är så små och tunna att de utan vidare lämpar sig för studier under mikroskop. Det är mycket vanligt att man först gör en LM-undersökning och därefter en EM-undersökning. Orsaken till detta är bl.a. att EM-tekniken är betydligt besvärligare och dyrare. Man försöker i det längsta att klara sig med LM.

Mikroteknik omfattar olika metoder för framställning av preparat, som kan studeras i mikroskop. När det gäller små, tunna och framför allt genomskinliga objekt fordras endast några enkla handgrepp för att skapa ett preparat. Stora, ogenomskinliga objekt fordrar en rätt krävande teknik.

Många metoder finns:
1. vital preparat - levande vävnader och celler
2. totalpreparat - hela små organismer
3. snittpreparat
4. squash- eller presspreparat - kromosompreparat
5. utstrykspreparat - blodutstryk

Här koncentrerar vi oss på snittpreparat.

Denna text baserar sig främst på ett mikroteknikkompendium (1993) av Margaretha Gustafsson. Dessutom ingår korta avsnitt ur kompendiet Mikroskopi och mikroteknik (2004) av Tina Lozada och Kimmo Michelsen (Åbo Akademi).


 
 
Accessibility Feedback