not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Remodellering av ben polku Remodellerning av filtben
bild

Remodellering av filtben, remodellaatio hohkaluun aluella


Schematisk bild av remodellering filtben.

I den röda bensubstansen syns svarta osteocyter.
De stora, blå, mångkärninga cellerna till vänster i gropen är osteoklaster, som håller på att nedbryta bensubstans.
De mörkblå, klart polära cellerna på gropens högra kant är osteoblaster, som håller på att nybilda bensubstans,
De platta, ljusblå cellerna på ytan är benets ytceller.

 

 
 
Accessibility Feedback