fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Muskelcellens ända
   
sivusto123
Fingerlika utskott
   

Muskel-sen-kontakt, lihas-jänneliitos

Muskel-sen-föreningen byggs upp från aktinfilamentens ändor, där det förekommer:
1.  proteiner som binder ihop aktinerna till knippen
2.  proteiner som kopplar aktinfilamentknippena till sarcolemma
3.  transmembranösa proteiner, som hör till de extracellulära strukturerna
4.  basalmembranen
5.  proteiner som förenar basalmembranens kollagenrika matrix utanför

 
 
Accessibility Feedback