fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Cellkontakter
   

Desmosom, desmosomi, desmosom

Desmosomerna (grek. desmos = band; grek. soma = kropp) var de första cellkontakter, som beskrevs. Man använder även termen macula adherens (lat. macula = fläck; lat. adhaereo = att fästa). I flerskiktat epitel finns rikligt med desmosomer. De syns t.o.m. i vanligt ljusmikroskop.

 
 
Accessibility Feedback