fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Nervsystem polku Nervfibrer polku Icke-myeliniserad nervfiber
bild

Icke-myeliniserad nervfiber

I PNS förekommer axoner, som saknar myelinskida. De är dock inte helt oskyddade utan omges, flera tillsammans, av en och samma Schwanns cell. Kärnan i Schwanns cell ligger vanligen mitt i cellen. Inne i Schwanns cell finns flera mesaxoner. Icke-myeliniserade nervfibrer saknar Ranviers noder. Schwanns celler ligger tätt intill varandra. Icke-myeliniserade nervfibrer förekommer både i CNS och PNS. I CNS löper de icke-myeliniserade nervfibrerna mellan grenar från nervceller och stödjeceller.


Tvärsnitt av nerv från katt. H&E, × 400

 

Vid denna stora förstoring kan man urskilja myelinskidan (M), som färgats mörk.
Axonen (A) är ljusfärgad. Endoneurium (En) bindväv omger de enskilda axonerna.
Bilden visar dessutom några icke-myeliniserade axoner (små pilar), som ligger i små grupper.

(Sami Purmonen, TaY)

 

En = endoneurium

A = axon

M = myelinskida

Pil = icke-myeliniserade axoner

 

 

 
 
Accessibility Feedback