fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Nervfibrer, hermosyyt, nerve fibres

I det perifera nervsystemet (PNS) är alla nervfibrer omgivna av Schwanns celler. De icke-myeliniserade fibrerna är smala (tunna) och de ligger inbäddade i Schwanns cells cytoplasma. De myeliniserade fibrerna är vanligtvis tjockare än de icke-myeliniserade. Runt de myeliniserade fibrerna finns många lager av Schwanns cellmembran. I det centrala nervsystemet (CNS) sköter oligodendrocyterna om myeliniseringen. Impulsledningshastigheten är beroendeav nervfiberns tjocklek och myelinisering. Ju tjockare nervfiber desto snabbade impulsledning.

 

 

 
 
Accessibility Feedback