not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lever, 2, 3
   
sivusto123
Lever, 4
   
sivusto123
Lever, 4
   

Lever, maksa, liver, hepar

Stor förstoring av lever från kanin. Milligans bindvävsfärgning.

stjärna = centralven
pilspets = sinusoid med röda blodkroppar

 
 
Accessibility Feedback