fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Hår, karva, hair

Hårfollikel

I hårfollikelns understa del finns en lökliknande bulb. Den består av en blodkärlsrik bindvävstapp och sköter om hårcellernas näring och syre.  Alldeles ovanpå hårpapillen finns celler som delar sig och specialiseras till keratinproducerande hårceller eller till celler för den inre hårskidan. Bland dessa celler finns också melanocyter som ger håret dess färg. Den yttre hårskidan hänger samman med epidermis. Hårfolliken omges av en bindvävshinna, vid vilken musculi arrectores pilorum fäster.

 

 

 
 
Accessibility Feedback